Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2018 r.

Zarządzenie nr 52 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

DZ. URZ. 2018.91
Ogłoszony: 19.09.2018

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj