Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Zarządzenie nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2018.85
Ogłoszony: 14.09.2018

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj