Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Zarządzenie nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

DZ. URZ. 2018.61
Ogłoszony: 14.05.2018

powrót
drukuj