Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2018 r.

Decyzja nr 131 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych − część praktyczna

DZ. URZ. 2018.58
Ogłoszony: 14.05.2018

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj