Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 104 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 marca 2018 r.

Decyzja nr 104 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 marca 2018 r. zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

DZ. URZ. 2018.51
Ogłoszony: 09.04.2018

Pliki do pobrania

powrót
drukuj