Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w Policji

DZ. URZ. 2017.86
Ogłoszony: 29.12.2017

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj