Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 czerwca 2017 r.

Zarządzenie nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wglądu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego

DZ. URZ. 2017.45
Ogłoszony: 30.06.2017

Pliki do pobrania

powrót
drukuj