Informacyjny Serwis Policyjny

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy

DZ. URZ. 2017.14
Ogłoszony: 16.03.2017

 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj