Informacyjny Serwis Policyjny

Decyzja nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2017 r.

Decyzja nr 42 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie obowiązku współdziałania kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji z Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”

DZ. URZ. 2017.13
Ogłoszony: 16.03.2017
 

Pliki do pobrania

powrót
drukuj