Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 38/2018

Zamieszczony Data publikacji 16.10.2018
Komendant Główny Policji z dniem 12 października 2018 r., zwolnił z pełnienia obowiązków służbowych oraz odwołał z delegowania nadkom. Dorotę CYMĘ-KOŃSKĄ - starszego wykładowcę Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, delegowaną z urzędu do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji, pełniącą obowiązki służbowe na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP
 
powrót
drukuj