Informacyjny Serwis Policyjny

Komunikat nr 33/2018 cz. 1

Zamieszczony Data publikacji 06.08.2018
Komendant Główny Policji z dniem 2 sierpnia 2018 r., powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Kontroli KGP nadkom. Pawłowi HERBUSIOWI - naczelnikowi Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 
powrót
drukuj