Informacyjny Serwis Policyjny

Przedstawiciele Komendy Głównej Policji odznaczeni przez Ambasadora Francji

Zamieszczony Data publikacji 06.12.2016

Ambasador RF w Warszawie, Pierre Lévy 2 grudnia br. odznaczył mł. insp. Irminę Gołębiewską, Zastępcę Dyrektora BMWP KGP i Krystiana Sinickiego, pracownika Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej BMWP KGP Srebrnymi Medalami Honoru Policji francuskiej za wkład w rozwój współpracy polsko-francuskiej w dziedzinie zwalczania przestępczości i wzmacniania bezpieczeństwa oraz profesjonalizm i zaangażowanie w pełnieniu swych funkcji.

Medal francuskiej policji został ustanowiony w roku 1903 roku z inicjatywy ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Emile’a Combes’a. Obecną nazwę Medalu Honoru francuskiej Policji nadano temu odznaczeniu dekretem z 17 listopada 1936 roku.

Odznaczenie przyznawane jest zwykle pracownikom francuskiej policji po co najmniej dwudziestu latach nienagannej służby. Bywa też wręczane w wyjątkowych przypadkach osobistościom francuskim lub zagranicznym, pracującym w policji lub nie, za szczególne zasługi na rzecz francuskiej Policji.

Uroczystość odbyła się w Rezydencji Ambasadora Republiki Francuskiej.

(BMWP KGP / mw)

  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji odznaczeni przez Ambasadora Francji
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji odznaczeni przez Ambasadora Francji
  • Przedstawiciele Komendy Głównej Policji odznaczeni przez Ambasadora Francji
 
powrót
drukuj