Informacyjny Serwis Policyjny

Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych

Zamieszczony Data publikacji 22.11.2016

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, któremu towarzyszyli szefowie podlaskiej Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej z okazji obchodów Święta Niepodległości spotkali się wczoraj z podległymi funkcjonariuszami. Były gratulacje, odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Wczoraj na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Białymstoku odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem funkcjonariuszy podlaskiej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej. W uroczystościach związanych z obchodami Święta Niepodległości udział wzięli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik SG Grzegorz Biziuk, oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Wendt. Obecni byli także komendanci powiatowi i miejscy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, komendanci placówek SG, wyróżnieni funkcjonariusze oraz kapelani, przedstawiciele innych podlaskich służb mundurowych i zaproszeni goście.

W trakcie uroczystości funkcjonariusze otrzymali gratulacje, odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie. Wśród wyróżnionych było 11 policjantów z różnych jednostek podlaskiego garnizonu Policji, którzy za zaangażowanie w wykonywaniu zadań służbowych, wykazany przy tym profesjonalizm, właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy zawodowej i ogólnej potwierdzone rezultatami osiąganymi podczas wykonywania obowiązków służbowych zostali mianowani na wyższe stopnie służbowe. Z rąk Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława Zielińskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza wyróżnienie w postaci nagrody pieniężnej otrzymał także starszy sierżant Karol Wróblewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. To właśnie jego godna naśladowania postawa i posiadane umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przyczyniły się do uratowania życia ludzkiego. Przed kilkoma dniami ten funkcjonariusz, w trakcie służby podjął skuteczną resuscytację nieprzytomnego mężczyzny doprowadzając do przywróceni i podtrzymania jego czynności życiowych, co dało bezcenny czas na podjęcie dalszych zabiegów szpitalnemu personelowi medycznemu.

Źródło: KWP Białystok

 

 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 • Odznaczenia i awanse z okazji Święta Niepodległości dla służb mundurowych
 
powrót
drukuj