Informacyjny Serwis Policyjny

Kolejny posterunek Policji w województwie podlaskim został przywrócony

Zamieszczony Data publikacji 21.11.2016

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej został przywrócony i otwarty dla mieszkańców. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją. Dzięki temu mieszkańcy miasta i gminy Czarna Białostocka uzyskają łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku przywrócono funkcjonowanie Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Służbę w nim pełni pięciu policjantów, w tym trzech dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Czarna Białostocka może zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym interwencji Policji.

Posterunek Policji w Czarnej Białostockiej to jedno z tych miejsc, które na prośby mieszkańców, wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa właśnie rozpoczął funkcjonowanie. 18 lipca tego roku samorządowcy podpisali porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku nadinsp. Danielem Kołnierowiczem w sprawie odtworzenia Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej. Na spotkaniu obecny był również Sekretarz Staniu w MSWiA Jarosław Zieliński. Zwieńczeniem tych uzgodnień jest uroczyste otwarcie Posterunku Policji w budynku przy ulicy Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej. Po trzech latach przerwy jednostka ponownie działa, a funkcjonariusze pełniący na jej terenie służbę będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom Czarnej Białostockiej.

Na potrzeby Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej samorząd gminy przeznaczył pomieszczenia w budynku gminnym przy ul. Piłsudskiego 9. Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku wyniosły łącznie 138. 000 zł, z czego 50.000 zł poniósł samorząd gminy Czarna Białostocka, 50.000 zł starostwo powiatu białostockiego, pozostałą kwotę związaną z kosztami wyposażenia i przystosowania technicznego pokryto z budżetu Policji w kwocie 38.000 zł. Dodatkowo z zasobów Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przekazane zostały dwa radiowozy.

Pomieszczenia posterunku liczą 72 m2 powierzchni. W ich skład wchodzą dwa duże pomieszczenia służbowe oraz jedno stanowiące funkcję recepcyjną, część sanitarna oraz serwerownia.

Etaty na potrzeby odtworzenia Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej zostały wyodrębnione ze struktur Komisariatu Policji w Wasilkowie.

Wczoraj nastąpiło uroczyste otwarcie placówki, w którym udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Leszek Suski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszowski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej podpułkownik SG Grzegorz Biziuk, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Jarosław Wendt, oraz Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski, a także przedstawiciele samorządu, duchowieństwo, komendanci miejscy i powiatowi Policji województwa podlaskiego oraz liczni zaproszeni goście i mieszkańcy miasta.

Źródło: KWP Białystok

 

 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 • uroczyste otwarcie nowego posterunku
 
powrót
drukuj