Informacyjny Serwis Policyjny

Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie

Zamieszczony Data publikacji 14.11.2016
  • Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie
  • Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie
  • Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie
  • Polscy policjanci oddali cześć Polakom pochowanym na cmentarzach we Lwowie

Co roku 11 listopada świętujemy dzień niepodległości. To okazja do radości, ale również do upamiętnienia tych, którzy zginęli za wolną Polskę. Podczas wizyty na Ukrainie policjanci z WSPol oraz BMWP KGP – uczestnicy międzynarodowej konferencji odbywającej się we Lwowie, odwiedzili groby Polaków znajdujące się na cmentarzach Łyczakowskim oraz Orląt Lwowskich.

11 listopada 2016 roku przedstawiciele Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej „Teoria i Praktyka Działalności Organów Porządku Prawnego”, która została zorganizowana przez Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych.

W trakcie dyskusji panelowych głos zabrali wykładowcy szczycieńskiej Uczelni. Podkom. Sławomir Nosarzewski przedstawił referat nt. inicjatyw proobronnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, mł. insp. dr hab. inż. Jerzy Kosiński omówił problematykę przeciwdziałania cyberprzestępczości we współczesnych warunkach, natomiast podkom. Błażej Jewartowski zaprezentował projekt Kołowego Autonomicznego Namierzacza i Analizatora KANIA.

W rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości policjanci po zakończeniu konferencji odwiedzili groby Polaków znajdujące się na Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz Cmentarzu Łyczakowskim. Na jednym z nich złożyli kwiaty przy grobie insp. Policji Państwowej dr. Władysława Sobolewskiego – pioniera polskiej kryminalistyki, wieloletniego kierownika Laboratorium Kryminalistycznego Centrali Służby Śledczej Komendy Głównej Policji Państwowej w Warszawie, patrona auli wykładowej WSPol.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 

powrót
drukuj