Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie biegłych i techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego pt. „Ślady kryminalistyczne w aspekcie przestępstw korupcyjnych”

Zamieszczony Data publikacji 23.09.2016

Szkolenie odbyło się w dniach 13-16 września 2016 roku w Sękocinie Starym. Zorganizowane zostało przez Laboratorium Kryminalistyczne KWP z s. w Radomiu, w ramach projektu finansowanego z norweskiego mechanizmu finansowego na lata 2009-2014 pt. „Bezpieczeństwo gospodarcze strefy Schengen – walka z korupcją, doskonalenie wiedzy działań Policji Mazowsza”.

Tematyka zajęć skupiona była na metodach i technikach ujawniania oraz zabezpieczania śladów kryminalistycznych związanych z przestępczością korupcyjną. Uczestnikami szkolenia byli technicy kryminalistyki oraz biegli z laboratoriów kryminalistycznych garnizonu mazowieckiego.

W szkoleniu z CLKP udział wzięły Pani Ewa Rogoża i Pani Katarzyna Drzewiecka z Zakładu Daktyloskopii CLKP, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami z zakresu akredytacji wizualizacji śladów daktyloskopijnych oraz prezentując zrealizowany w CLKP projekt „Namiot”.

Źródło: CLKP

  • Szkolenie biegłych i techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego
  • Szkolenie biegłych i techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego
  • Szkolenie biegłych i techników kryminalistyki garnizonu mazowieckiego
 
powrót
drukuj