Informacyjny Serwis Policyjny

Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?”

Zamieszczony Data publikacji 09.06.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie już po raz czternasty zorganizowały wojewódzką konferencję poświęconą problematyce przemocy w rodzinie. 

Tegoroczna konferencja pt. „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja, a zaczyna przemoc?” odbyła się w dniu 08 czerwca 2016 roku w Muzeum Żydowskim „Galicja” w Krakowie, która wpisała się w obchodzony 4 czerwca „Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji”. 

Celem konferencji była refleksja nad sytuacją dzieci uwikłanych w przemoc, zarówno jako osób jej doświadczających, jak i niejednokrotnie – stosujących przemoc w relacjach rówieśniczych. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Społecznego Doradcy Rzecznika Praw Dziecka na temat przemocy w wychowaniu, wzbogacone prezentacją wyników badań prowadzonych przez Rzecznika w tym obszarze. Dalsze rozważania były poświęcone problematyce zachowań krzywdzących stosowanych przez dzieci, agresji dzieci w tym przemocy rówieśniczej, a także przemocy z wykorzystaniem nowych technologii. Przedsięwzięcie było również okazją do zapoznania się z działaniami małopolskiej Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania cyberprzemocy. Istotnym punktem konferencji, stanowiącym rozwinięcie poruszanych zagadnień, pozwalającym na wymianę doświadczeń w omawianych obszarach były panele dyskusyjne. 

W trakcie konferencji miało miejsce wręczenie nagród i wyróżnień w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw Przemocy”. Nagrody były przyznawane jednostkom administracji samorządowej na szczeblu gminnym i powiatowym oraz organizacjom pozarządowym. 

Biorąc pod uwagę spełnienie przez gminy i powiaty wskazanych w Regulaminie konkursu kryteriów, szczególnie zaś efektywność i innowacyjność realizowanych działań, Kapituła Konkursu przyznała następujące nagrody: 
 

dla najlepszego powiatu: 

  • Powiat limanowski 

podmiot zgłaszający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – za kontynuację szerokiego wachlarza działań skierowanego do różnych grup odbiorców, interdyscyplinarność i zaangażowanie w realizowane działania. 


dla najlepszej gminy:

  • Gmina Polanka Wielka 

podmiot zgłaszający: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej – za szerokie spektrum podejmowanych działań skierowanych do różnych grup odbiorców, w tym całych rodzin, mieszkańców, rodziców, osób starszych oraz wsparcie kadr w formie superwizji. 

 

oraz wyróżnienia:

  • Gmina Miejska Kraków 

podmiot zgłaszający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie – za innowacyjne podejście do działańw obszarze przeciwdziałania przemocy i skierowanie ich do grupy mało dostrzeganej tj. objęcie wsparciem świadków przemocy. 

Ponadto Kapituła Konkursu wyróżniła organizację pozarządową, która złożyła kwestionariusz uczestnictwa tj. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych – KRAFOS – za działania uzupełniające lukę we wsparciu oferowanym osobom doświadczającym przemocy oraz duży zasięg działania i interdyscyplinarność.

 

Źródło: KWP Kraków

  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #1
  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #2
  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #3
  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #4
  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #5
  • Konferencja „Dziecko wobec przemocy. Kiedy kończy się agresja a zaczyna przemoc ?” #6
 
powrót
drukuj