Informacyjny Serwis Policyjny

Jednostki specjalne o współdziałaniu i wymianie doświadczeń

Zamieszczony Data publikacji 08.06.2016

W trakcie odbywających się w Ostródzie największych w Polsce i Europie Targów Proobronnych „Pro Defense”, Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WSPol w Szczytnie zorganizowało konferencję naukową, poświęconą współdziałaniu służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do zabezpieczenia szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

W konferencji udział wzięli poseł na Sejm RP, przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych Marek Opioła oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Jan Lach, dowódca jednostki wojskowej GROM płk Piotr Gąstał, dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP kom. Dariusz Zięba, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego WSPol w Szczytnie nadkom. dr J. Radosław Truchan, dowódcy Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji i Sekcji Antyterrorystycznych komend wojewódzkich Policji oraz goście z zagranicy - przedstawiciele specjalnych jednostek kontrterrorystycznych Unii Europejskiej, w tym funkcjonariusze, członkowie grupy zadaniowej ATLAS.

Uczestnicy konferencji dzielili się doświadczeniami, związanymi z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, podkreślano istotną rolę ujednoliconych procedur w trakcie działań bojowych realizowanych w operacjach antyterrorystycznych. Niezwykle cenne były uwagi oraz wnioski formułowane wspólnie z żołnierzami jednostki wojskowej GROM oraz specjalnych jednostek interwencyjnych państw europejskich - Austrii, Rumunii, Węgier, Szwajcarii, Belgii i Norwegii. Współdziałanie, wspólne szkolenie oraz wymiana doświadczeń jednostek specjalnych owocuje tzw. efektem synergii - czyli pomnożeniem skuteczności w kreowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego - podkreślali uczestnicy. Kolejnym etapem współpracy po konferencji jest przygotowany przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP trening zgrywający w zakresie realizacji działań bojowych w obiektach wielkopowierzchniowych oraz środkach transportu miejskiego. 

Prace nad zabezpieczeniem szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży wkraczają w ostatnią fazę. Spotkania tego typu stanowią ważny element przygotowań oraz bezcenną wymianę doświadczeń pomiędzy służbami w kraju i Unii Europejskiej.

 

  • uczestnicy konferencji
 
powrót
drukuj