Informacyjny Serwis Policyjny

Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną

Zamieszczony Data publikacji 09.05.2016

W dniach 26 - 27 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyła się odprawa szkoleniowa średniego szczebla kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji, realizujących zadania z obszaru zaopatrzenia, w szczególności z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną.

 

W spotkaniu uczestniczyła pani Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP mł. insp. dr Małgorzata BOROWIK.

Odprawa szkoleniowa poświęcona była najistotniejszym kwestiom związanym z centralnym systemem zaopatrywania jednostek Policji w sprzęt uzbrojenia i wyposażenie specjalne realizowanym przez Wydział Koordynacji Gospodarki Uzbrojeniem i Techniką Policyjną BLP KGP. Podczas spotkania podsumowano działania podejmowane w tym zakresie w roku 2015 oraz zaprezentowano najważniejsze przedsięwzięcia planowane do realizacji w roku bieżącym z uwzględnieniem – Szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży.

 

Omówiono również kwestie dotyczące nowelizacji aktów prawnych regulujących zagadnienia norm wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w uzbrojenie i sprzęt techniczno – bojowy oraz prowadzenia gospodarki sprzętem uzbrojenia i techniki policyjnej w Policji.

 

Ponadto, przedstawione zostały zagadnienia dotyczące wprowadzonego do użytku „Przewodnika technologicznego w zakresie obsługiwania technicznego pistoletu WALTHER P-99 AS” , wybrakowania sprzętu uzbrojenia, pozbawiania cech użytkowych broni innej niż broń palna i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym jak również zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w tym w szczególności Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, wyposażenie pochodzące z zakupów centralnych.

 

Spotkanie to stało się okazją do wymiany informacji, wiedzy oraz wypracowania dobrych praktyk w kontekście zabezpieczenia potrzeb logistycznych funkcjonariuszy Policji. W dyskusji uczestniczył przedstawiciel Instytutu Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” oraz Naczelnik Wydziału Wsparcia Logistycznego CBŚP – mł. insp. Sławomir OBLIŃSKI.

 

Z uczestnikami odprawy szkoleniowej spotkała się również pani insp. Helena MICHALAK –zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorująca realizację zadań Biura Logistyki Policji.

 

Źródło: Biuro Logistyki Policji KGP

  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #1
  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #2
  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #3
  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #4
  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #5
  • Odprawa szkoleniowa z zakresu gospodarki uzbrojeniem i techniką policyjną #6
 
Tagi: szkolenie
powrót
drukuj