Informacyjny Serwis Policyjny

CEPOL: Kurs dot. ochrony świadka

Zamieszczony Data publikacji 07.04.2016
W ramach Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) planowany jest kurs poświęcony problematyce ochrony świadka - poziom zaawansowany (tłum. z jęz. ang. Witness protection - advanced level). Ww. szkolenie odbędzie się w siedzibie CEPOL w Budapeszcie w dniach 13-17 czerwca br.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą przedstawiciele policji państw członkowskich UE oraz państw trzecich. Uczestnicy powinni posiadać kilkuletnie doświadczenie w zakresie jw. oraz posługiwać się językiem ang. w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację. Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1-2 przedstawicieli. Delegowanie dodatkowych osób będzie uzależnione od zaistnienia wakatów.

 

Koszty zakwaterowania, transportu lokalnego oraz wyżywienia zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. Jednostka macierzysta osoby delegowanej pokrywa jedynie koszty częściowej diety żywieniowej (tzw. kieszonkowe).

 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii Centralnego Biura Śledczego Policji.

 
Tagi: CEPOL
powrót
drukuj