Informacyjny Serwis Policyjny

Rekrutacja do służby w Policji

Zamieszczony Data publikacji 02.11.2015
Do 30 grudnia br. Policja chce przyjąć do pracy 1400 osób. Najwięcej wakatów czeka w Komendzie Stołecznej Policji.

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI  

Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji prowadzą: Komendant Główny Policji wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji oraz komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji zgodnie z terytorialnym zasięgiem działania.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY REKRUTACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 • na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (praca.policja.pl)
 • w "Informatorze dla kandydatów do służby w Policji" dostępnym w każdej jednostce Policji oraz na stronie internetowej (zobacz informator).

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).


PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA CZŁONKÓW PERSONELU LOTNICZEGO

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).


PROCEDUR REKRUTACJNA DLA CZŁONKÓW PERSONELU MEDYCZNEGO W ODDZIALE PREWENCJI POLICJI

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę złożonych dokumentów
 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
 • przeprowadzenie wywiadu zorganizowanego
 • ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji
 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 432, z późn. zm.).

 
Tagi: praca
powrót
drukuj