Informacyjny Serwis Policyjny

Dywersja w pilskiej szkole

Zamieszczony Data publikacji 24.04.2015
23 kwietnia br. w godzinach porannych ogłoszono alarm dla kadry i słuchaczy Szkoły Policji w Pile. Równolegle alarm ogłoszono w wyznaczonych jednostkach i pododdziałach prewencji w garnizonach: wielkopolskim, dolnośląskim, lubuskim i łódzkim. Tak rozpoczęły się dwudniowe ćwiczenia pododdziałów prewencji pod kryptonimem „DYWERSJA”, realizowanych z rozkazu Komendanta Głównego Policji.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie i doskonalenie gotowości oraz mobilności pododdziałów Policji w sytuacjach kryzysowych. Rolą pilskiej Szkoły w tych działaniach było zabezpieczenie logistyczne operacji, co zostało wykonane, pomimo normalnego trybu pracy całej jednostki i realizacji zaplanowanych wcześniej codziennych szkoleń na kursach specjalistycznych i kursie podstawowym.

W pierwszym dniu ćwiczenia doskonalono założenia związane z działaniami poszukiwawczymi. Ćwiczono działania zgrywające, w tym systemy łączności oraz procesy decyzyjne. Współpracę z jednostkami Policji w sąsiednim województwie, tj. Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, ale także współpracę z podmiotami pozapolicyjnymi - Nadleśnictwem i Strażą Leśną w Wałczu. Na czas ćwiczeń na terenie szkoły zawiązano sztab operacji, przy wykorzystaniu Mobilnego Stanowiska Dowodzenia.

Drugiego dnia policjanci uczestniczyli w ćwiczeniach podnoszących ich umiejętności strzeleckie oraz taktyki i techniki interwencji. Najbardziej widowiskowe były z pewnością ogólnodostępne ćwiczenia pododdziałów zwartych, które odbywały się na placu Staszica.

W ćwiczeniach, których centrum logistyczne znajdowało się w pilskiej szkole Policji udział wzięło blisko 450 funkcjonariuszy. Warto również wspomnieć, że równolegle podobne ćwiczenia przeprowadzone zostały w Szkole Policji w Katowicach.

autorzy: Jacek Czechowski, Anna Fons
fot. Szkoła Policji w Pile

 

 

 
powrót
drukuj