Informacyjny Serwis Policyjny

Przygotowania obronne

Zamieszczony Data publikacji 02.10.2014
W dniach 24-26 września 2014 r. w Gdyni przedstawiciele komórek kadrowych jednostek organizacyjnych Policji uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przygotowań obronnych Policji.

Ćwiczenie zostało przeprowadzone w formie gry decyzyjnej i miało na celu sprawdzenie poziomu gotowości Policji do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym.

Szkolenie zostało zorganizowane we współpracy z kadrą dowódczą 3. Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej w Gdyni. Z ramienia Komendy Głównej Policji uczestniczyli w nim: zastępca dyrektora GKGP insp. Tomasz Szankin, naczelnik Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich GKGP mł. insp. Andrzej Siadkowskiego i zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju Zasobów Ludzkich GKGP nadkom. Piotr Walancik.

Tagi: szkolenie

powrót
drukuj