Informacyjny Serwis Policyjny

Konferencja z okazji 10-lecia polskiej Policji w Europolu

Zamieszczony Data publikacji 03.06.2014
3 czerwca w Komendzie Głównej Policji rozpoczęło się dwudniowe seminarium pt. ”Europol dla Polskich Organów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego”. Uroczystość została zorganizowana z okazji 10. rocznicy wstąpienia polskiej Policji w struktury Europolu. Organizatorem przedsięwzięcia jest Komenda Główna Policji.

Pierwszy dzień poświęcony został omówieniu roli i działalności Europolu oraz wymianie informacji za pośrednictwem Polskiego Biura Łącznikowego przy Europolu. Zaprezentowane zostały praktyczne aspekty współpracy za pośrednictwem Europolu, a także przykłady konkretnych spraw, które zostały zrealizowane z wykorzystaniem Europejskiego Urzędu Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. dr Marek Działoszyński w swoim przemówieniu podkreślił: „Dla nas, jako organów ochrony porządku publicznego, niezwykle istotne jest nawiązywanie i zacieśnianie wzajemnej współpracy, jak i dzielenie się informacjami, zarówno na poziomie krajowym, jak  i  międzynarodowym.” Komendant podziękował wszystkim obecnym za dotychczasowe zaangażowanie oraz inicjatywy podejmowane w ramach współpracy, które wpływają na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Drugi dzień konferencji zostanie poświęcony praktycznym aspektom wykorzystania Europolu w walce z poważną i zorganizowaną przestępczością w Europie, w tym m.in. w walce z pornografią dziecięcą, pedofilią i handlem ludźmi.

Europejski Urząd Policji – Europol został ustanowiony w 1998 roku w celu wspierania krajowych organów porządku prawnego w zwalczaniu terroryzmu, przestępczości zorganizowanej oraz innych form poważnej przestępczości międzynarodowej. Europol to agencja unijna, która wspiera organy ścigania poszczególnych państw członkowskich UE poprzez gromadzenie, analizowanie danych kryminalnych i wspomaganie działań wywiadu kryminalnego oraz koordynowanie międzynarodowych operacji policyjnych.

Polska stała się pełnoprawnym członkiem Europolu w listopadzie 2004 r. i od tego momentu polskie organy ścigania mogą korzystać z wielu usług operacyjnych Europolu, który działa jako centrum wspierania operacji organów ścigania, ośrodek informacji kryminalnej oraz ośrodek ekspertów w dziedzinie ścigania przestępców.

Należy podkreślić, że sam Europol jest organizacją relatywnie młodą, a Polska współpracuje z nią od 10 lat, stąd też zgodnie z obserwowanym trendem - należy oczekiwać, że zakres współpracy polskiej Policji oraz polskich organów właściwych z Europolem będzie się systematycznie rozszerzał.

Udział w konferencji wzięli: Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, zastępca dyrektora Europolu Oldřich Martinů, zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich Anna Tulej, zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Jacek Bajger,  zastępca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Kazimierz Mordaszewski oraz Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Paweł Wojtunik.

Zobacz także: 10 lat polskiej Policji w Europolu

 

 
powrót
drukuj