Informacyjny Serwis Policyjny

Piraci drogowi nie unikną mandatu w całej Unii

Zamieszczony Data publikacji 30.04.2014
Dziś wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mają one przede wszystkim ułatwić identyfikację piratów drogowych w państwach Unii Europejskiej. Będzie to możliwe dzięki obowiązkowej wymianie informacji o sprawcach wykroczeń drogowych.

Wymieniane będą informacje m.in. o: niestosowaniu się do ograniczenia prędkości, prowadzeniu pojazdu bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, przewożeniu dziecka bez fotelika, niestosowaniu się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących zatrzymanie pojazdu, prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, czy niedopełnieniu obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych.

Nowelizacja przewiduje utworzenie w Polsce Krajowego Punktu Kontaktowego (KPK), którego zadaniem będzie wymiana informacji (danych rejestracyjnych pojazdów i danych ich właścicieli lub posiadaczy) z punktami kontaktowymi innych państw UE. Prowadzony przez Ministra Spraw Wewnętrznych KPK wejdzie w struktury nowej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Ustawa umożliwia także nakładanie mandatu karnego kredytowanego na osoby czasowo przebywające w Polsce lub nieposiadające stałego miejsca zamieszkania lub pobytu, będące obywatelami innego państwa unijnego lub posiadające miejsce stałego zamieszkania albo pobytu na terytorium takiego państwa.

 
powrót
drukuj