Informacyjny Serwis Policyjny

Sprawdzimy dane o pojeździe przed jego zakupem

Zamieszczony Data publikacji 16.01.2014
Każdy przed zakupem pojazdu będzie mógł w Centralnej Ewidencji Pojazdów sprawdzić jego historię m.in. daty rejestracji oraz informacje o tym czy nie jest kradziony. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe projektu i został on również przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji.

Zgodnie z planowanymi przepisami w celu uzyskania danych wystarczy będzie podać numer nadwozia VIN, datę pierwszej rejestracji oraz numer rejestracyjny pojazdu, który zamierzamy kupić. Usługa będzie bezpłatna.

Obecnie dane o pojeździe mogą być udostępnianie jedynie uprawnionym do tego instytucjom oraz właścicielowi lub posiadaczowi pojazdu. Wprowadzane zmiany umożliwią dostęp do informacji o pojeździe wszystkim, bez konieczności wykazywania uzasadnionego interesu. Dane będzie można uzyskać online – nie będzie trzeba składać wniosku i czekać na jego rozpatrzenie. Warto zaznaczyć, że dostępne będą jedynie dane o pojeździe - informacje o właścicielu lub posiadaczu w dalszym ciągu nie będą podlegały udostępnianiu.

Podobne rozwiązania z powodzeniem funkcjonują w innych krajach europejskich m.in. w Wielkiej Brytanii i Szwecji.

Prace legislacyjne i programistyczne nad usługą „Historia pojazdu” są prowadzone w ramach projektu CEPiK 2.0. Projekt jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki, wyspecjalizowaną agendę resortu ds. IT.

Źródło: msw.gov.pl

 

 
powrót
drukuj