Informacyjny Serwis Policyjny

KWP: Ślubuję! Nowi policjanci w warmińsko – mazurskim garnizonie

Zamieszczony Data publikacji 04.01.2018
Po pierwszym w 2018 roku ślubowaniu, szeregi warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 49 nowych funkcjonariuszy. W tym gronie znalazło się 10 kobiet oraz 39 mężczyzn. Nowi policjanci po skończonym kursie podstawowym rozpoczną pracę w jednostkach powiatowych oraz Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”

Powyższe słowa roty ślubowania doskonale oddają charakter policyjnej służby. Wykrzyczane słowo „ślubuję!” padło dziś (04.01.2018) z ust 48 nowo przyjętych policjantów (jedna osoba nie brała udziału w uroczystości). W tym gronie 31 osób legitymuje się wykształceniem wyższym, a 18 średnim. Wszyscy oni zostali przyjęci do służby jako ostatni nabór w 2017 roku. W całym ubiegłym roku, w wyniku zakończenia pięciu procesów rekrutacyjnych, garnizon warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 126 funkcjonariuszy. To oni najlepiej przeszli procedurę rekrutacji i z największą liczbą punktów uplasowali się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Ważne słowa ślubowania zabrzmiały w obecności m. in. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, komendantów powiatowych policji, samorządowców, ale przede wszystkim - rodzin i bliskich nowych funkcjonariuszy.

 

 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #1
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #2
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #3
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #4
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #5
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #6
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #7
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #8
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #9
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #10
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #11
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #12
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #13
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #14
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #15
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #16
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #17
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #18
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #19
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #20
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #21
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #22
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #23
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #24
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #25
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #31
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #32
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #33
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #34
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #35
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #36
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #37
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #38
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #39
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #40
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #41
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #42
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #43
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #44
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #45
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #46
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #47
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #59
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #60
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #61

 

Nowi policjanci wkrótce rozpoczną służbę w Oddziale Prewencji Policji w Olsztynie (8 osób), w Komendzie Miejskiej Policji w Olsztynie (17 osób), w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu (4 osoby), w jednostkach powiatowych policji w Ostródzie (4 osoby), Działdowie (3 osoby), Szczytnie (3 osoby), Bartoszycach (2 osoby), Piszu (2 osoby) oraz w Braniewie, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Nidzicy Nowym Mieście Lubawskim i Olecku (po jednej osobie). Zanim jednak wszyscy oni wyjdą na swój pierwszy patrol, przejdą szkolenie podstawowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

W uroczystości ślubowania wzięli udział najbliżsi nowo przyjętych policjantów. Rodzice, małżonkowie albo dzieci po raz pierwszy mogli zobaczyć swoich bliskich w nowej roli, w mundurach. Wielu z nich było przejętych i dumnych. Pojawiły się łzy wzruszenia i gratulacje.

 

 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #48
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #49
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #52
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #53
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #54
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #55
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #56
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #57
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #58

 

W trakcie uroczystości, w dowód uznania za bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi, Warmińsko - Mazurski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża nadał sierż. szt. Krzysztofowi Siennickiemu z Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie odznaczenie: Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia. Odznaczenie policjantowi wręczył Dyrektor Warmińsko - Mazurskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Karski wspólnie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie insp. Tomaszem Klimkiem.

 

 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #27
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #29
 • Ślubowanie policjantów 04.01.2018 #30

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

 • korzystający z pełni praw publicznych,

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ogłosił już rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w naszym regionie na 2018 rok. Zgodnie z planem, który Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy może zmodyfikować, do służby na Warmii i Mazurach przyjętych zostanie w tym roku 75 nowych policjantów (w marcu, lipcu, wrześniu i grudniu).

Więcej informacji na temat tego, jak zostać policjantem, można znaleźć na naszej stronie internetowej warminsko-mazurska.policja.gov.pl

(TM)

 
powrót
drukuj