Informacyjny Serwis Policyjny

Wprowadzenie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach

Zamieszczony Data publikacji 11.12.2017
Dziś w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Dariusza Augustyniaka odbyło się uroczyste powierzenie obowiązków Zastępcy do spraw kryminalnych. Nowe obowiązki zostały przydzielone nadkom. Andrzejowi Patrzałek, który dotychczas pełnił służbę na stanowisku Naczelnika Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji.

Zgodnie z rozkazem Komendanta Głównego Policji, obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach powierzono nadkom. Andrzejowi Patrzałkowi, który od 2014 roku był naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji. Od dziś będzie on nadzorował pion kryminalny w garnizonie świętokrzyskim.

Swojemu zastępcy jako pierwszy nowego stanowiska pogratulował insp. Dariusz Augustyniak Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Zwracając się do niego zaznaczył, że cieszy się, iż w kierownictwie komendy znajduje się kolejny policjant z ziemi świętokrzyskiej, który zasadniczo od początku swojej służby związany jest z pionem kryminalnym. Podkreślił, iż za nadzór tego pionu odpowiedzialny będzie człowiek, który posiada już dużą wiedzę i doświadczenie, a jego umiejętności z pewnością zaprocentują dla dobra oraz bezpieczeństwa mieszkańców naszego województwa.

Nowy p.o. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w swojej wypowiedzi podziękował za zaufanie i zapewnił, że powierzone zadania w dalszym ciągu będzie realizował z zaangażowaniem i na najwyższym poziomie. Dodajmy, nadkom. Andrzej Patrzałek rozpoczął służbę w 2004 roku. Od 2007 jest nieprzerwanie związany z pionem kryminalnym, w ramach którego zajmował kolejne, wyższe stanowiska służbowe.

Dzisiejsza uroczystość związana z powierzeniem pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach odbyła się w Sali Narad Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach im. mjr Jana Piwnika „Ponurego” w obecności kadry kierowniczej Policji garnizonu świętokrzyskiego, Naczelnika Zarządu w Kielcach Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Naczelnika Wydziału w Kielcach Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a także Kapelana Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach.

Opr. MT

Źródło: KWP w Kielcach

 
powrót
drukuj