Informacyjny Serwis Policyjny

Rozstrzygnięcie XVIII Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na pracę roku z dziedziny kryminalistyki Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Zamieszczony Data publikacji 29.11.2017

W dniu 28 listopada 2017 roku w Auli Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom XVIII Konkursu im. Profesora Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki organizowanego cyklicznie przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Laureatów i zaproszonych gości przywitał prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski Prezes PTK. Życiorys i dokonania patrona konkursu prof. Tadeusza Hanauska przypomniał zebranym Przewodniczący Rady Naukowej PTK prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski. Nagrody i dyplomy wyróżnionym autorom wręczyli prof. nadzw. dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. dr hab. Mieczysław Goc wiceprezes PTK oraz Aleksandra Grynkiewicz Redaktor Naczelna kwartalnika „Człowiek i Dokumenty” wydawanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. Na konkurs wpłynęło 14 zgłoszeń z różnych środowisk kryminalistycznych w kategoriach: praca habilitacyjna, rozprawa doktorska, monografia, praca magisterska oraz artykuły i publikacje. W gronie laureatów znaleźli się autorzy artykułów opublikowanych na łamach Problemów Kryminalistyki w 2016 roku. Wyróżniono Annę Woźniak z Zakładu Biologii CLKP za artykuł pt. „Metody i markery wykorzystywane do predykcji cech człowieka” oraz st. asp. dra Krzysztofa Klemczaka z Zakładu Daktyloskopii CLKP wraz ze współautorami pracy pt. „Ujawnianie śladów daktyloskopijnych na podłożach chłonnych przy użyciu genypiny w fazie gazowej.” Wykład okolicznościowy podczas uroczystości pt. „Panorama sygnatur dzieł sztuki – aspekty kryminalistyczne” wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Widła z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili między innymi prof. dr hab. Ewa Bulska, dr hab. prof. nadzw. UWM Jarosław Moszczyński, prof. dr hab. Piotr Girdwoyń, mł. insp. dr Sławomir Zubański Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie a także Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak i jego zastępcy insp. Adam Frankowski, insp. dr Krzysztof Borkowski.

Źródło: CLKP

 

 
Tagi: CLKP
powrót
drukuj