Informacyjny Serwis Policyjny

Na Podlasiu przywrócono kolejny posterunek policji

Zamieszczony Data publikacji 19.06.2017

Po czterech latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, rozpoczął swoje ponowne funkcjonowanie Posterunek Policji w Szepietowie. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z Policją, a dzięki jej odtworzeniu, mieszkańcy miejscowości położonych na terenie gminy Szepietowo będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym. W uroczystości otwarcia posterunku udział wzięli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, zaproszeni goście oraz przybyli na ceremonię mieszkańcy.

Wczoraj w południe, przed budynkiem przy ul. Sienkiewicza 52 w Szepietowie rozpoczęły się uroczystości związane z otwarciem na terenie województwa podlaskiego kolejnego przywróconego posterunku Policji. W uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Szepietowie uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz, podlaskie władze samorządowe, duchowieństwo,  a także mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Sekretarzowi Stanu w MSWiA Jarosławowi Zielińskiemu przez dowódcę uroczystości podkomisarza Mariusza Wilińskiego. Następnie na maszt podniesiona została flaga państwowa i odegrany został Hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Potem, minister Jarosław Zieliński w towarzystwie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Krzysztofa Woźniewskiego - przekazał klucz symbolizujący otwarcie Posterunku Policji w Szepietowie na ręce starszego aspiranta Tomasza Grockiego, który złożył meldunek objęcia stanowiska kierownika nowej placówki. Po ceremonii, w uroczystej defiladzie udział wzięły: Kompania Honorowa Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także poczty sztandarowe okolicznych OSP.

Posterunek Policji w Szepietowie to jedno z tych miejsc, które rozpoczęło funkcjonowanie, właśnie na prośby mieszkańców wyrażane w czasie społecznych debat organizowanych w związku z tworzeniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Postulaty takie były regularnie zgłaszane wysokomazowieckim policjantom i to one w głównej mierze wpłynęły na ideę ponownego otwarcia jednostki. Z dniem dzisiejszym posterunek ponownie rozpoczął swoje funkcjonowanie, a funkcjonariusze pełniący na jego terenie służbę będą nieść wszelką pomoc mieszkańcom tej gminy.

Koszty remontu i przystosowania pomieszczeń na potrzeby posterunku zostały przekazane przez Urząd Miejski w Szepietowie i wyniosły łącznie 60 tys. złotych.

Pomieszczenia posterunku liczą 114 m2 powierzchni. W ich skład wchodzą cztery pomieszczenia służbowe. W jednostce służbę będzie pełniło pięciu policjantów, w tym dwóch dzielnicowych, do których każdy mieszkaniec gminy Szepietowo będzie mógł zgłosić się ze swoim problemem lub poinformować o zdarzeniu, wymagającym policyjnej interwencji.

Źródło: KWP Białystok

 

 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 • uroczystości związane z otwarciem przywróconego posterunku
 
powrót
drukuj