Informacyjny Serwis Policyjny

Uczcili 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Zamieszczony Data publikacji 05.05.2017

Rocznicowe obchody były także okazją do odznaczenia szefostwa KWP zs. w Radomiu przez Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Pamiątkowe odznaczenie odebrali insp. Tomasz Michułka oraz insp. Kamil Borkowski.

Z tej okazji 3 maja w Kościele Garnizonowym w Radomiu mszą świętą rozpoczęły się obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gospodarzami tej uroczystości byli: Dowódca Garnizonu płk dypl. pil. Jan Skowroń oraz Wiceprezydent Radomia Karol Semik. Mszę świętą koncelebrował ks. bp Piotr Turzyński i ks. mjr Kryspin Rak. W uroczystości wzięli również udział władze parlamentarne, rządowe, samorządowe, weterani, kombatanci, przedstawiciele jednostek wojskowych, służb mundurowych, organizacji pozarządowych, instytucji, uczelni, placówek oświatowych oraz licznie zgromadzona radomska społeczność.

Po mszy na Placu Konstytucji 3 Maja odbył się Uroczysty Apel. W trakcie Apelu wręczono medale oraz odznaczenia okolicznościowe. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju odznaczono mjr Straży Granicznej Pawła Głowackiego. Kapituła przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej nadała odznaczenia pamiątkowe „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” Komendantowi Wojewódzkiemu Policji zs. w Radomiu insp. Tomaszowi Michułce oraz Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu insp. Kamilowi Borkowskiemu. Decyzją Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK oraz Prezesa Okręgu w Radomiu, pamiątkową Odznaką Akcji „Burza” wyróżniono kom. Dariusza Szymańskiego, zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu.

3 maja był również szczególny z jeszcze jednego powodu. Światowy Związek AK w swoje szeregi, jako członków nadzwyczajnych przyjął m.in. insp. Kamila Borkowskiego, Komendanta Miejskiego Policji podinsp. Piotra Kostkiewicza, Naczelnika Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu podinsp. Witolda Krawczyka, kom. Dariusza Szymańskiego, przewodniczącego NSZZ Funkcjonariuszy SG przy Nadwiślańskim Oddziale SG st. chor. szt. SG Roberta Lisa, a także wiceprezesa OSP miasta Radomia druha Rafała Jeżaka, a na co dzień pracownika Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu, który w imieniu uhonorowanych odczytał rotę ślubowania, którą składali przyjmowani w szeregi AK.

Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytano również Apel Pamięci i wykonano salwę honorową. Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty na Płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Uroczystości zakończyły się defiladą pododdziałów, w której oprócz żołnierzy 42. BLSz wzięły udział pododdziały Straży Miejskiej, klas mundurowych szkół 72. Pułku Piechoty Zakładu Doskonalenia Zawodowego, XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica, a także Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Edwarda Rydza – Śmigłego oraz poczty sztandarowe. Uroczystości rocznicowe uświetniła Orkiestra Wojskowa oraz Kompania Honorowa 42. BLSz.

Źródło: KWP zs. w Radomiu

 

 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • uroczystości z okazji 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 
powrót
drukuj