Informacyjny Serwis Policyjny

SP Słupsk: Turniejowy sprawdzian

Zamieszczony Data publikacji 21.04.2017

Słuchacze, którzy wkrótce zakończą szkolenie podstawowe rywalizowali w kolejnej, X edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i Ruchu Drogowego. Impreza, oprócz zmagań o najlepszy wynik, jest także doskonałą formą repetytorium przed czekającym wszystkich słuchaczy egzaminem końcowym w ostatnim dniu szkolenia.

Ideą organizowania turnieju jest - oprócz rywalizacji - propagowanie wiedzy prewencyjnej, w tym również z zakresu ruchu drogowego.

Eliminacyjny test wiedzy zawierał 30 pytań o różnej skali trudności, zarówno z prewencji, jak i ruchu drogowego. W rozgrywce finałowej należało wykonać opis czynności interwencyjnych do przedstawionego założenia oraz wypełnienić pokwitowanie za zatrzymany dowód rejestracyjny. Poziom wiedzy słuchaczy był bardzo wyrównany; w rywalizacji o II miejsce musiała odbyć się dogrywka.

Turniejowa rywalizacja słuchaczy ma na celu sprawdzenie ich przygotowania do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe. Pomysłodawcą i organizatorem turnieju jest nadkom. Sebastian Kamiński z Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego. Sam turniej jest również cennym źródłem wiedzy dla wykładowców. Na podstawie wyników można ocenić stopień i jakość przyswojenia przez słuchaczy poszczególnych partii materiału.
 

1. miejsce

- post. Adrian Kępka 

    Kompania VI 

pluton 4 

2. miejsce

- post. Tomasz Skubiszyński

    Kompania I

pluton 2

3. miejsce

- post. Marcin Jaroszewicz

    Kompania I

pluton 5

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku
  • Turniejowy sprawdzian
  • Turniejowy sprawdzian
  • Turniejowy sprawdzian
  • Turniejowy sprawdzian
  • Turniejowy sprawdzian
  • Turniejowy sprawdzian
 
powrót
drukuj