Informacyjny Serwis Policyjny

Policjanci CBŚP w słupskiej Szkole Policji

Zamieszczony Data publikacji 01.02.2017

Cykl kolejnych zajęć doskonalących dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji zakończył się w słupskiej Szkole Policji. W trakcie ćwiczeń funkcjonariusze doskonalili swoje umiejętności z zakresu stosowania siły fizycznej oraz innych środków przymusu bezpośredniego. Przeprowadzono także strzelania z wykorzystaniem ostrej amunicji.

Ćwiczenia poświęcone były między innymi zatrzymywaniu osób agresywnych i niebezpiecznych przebywających w różnych - w tym niemieszkalnych - pomieszczeniach. Policjanci CBŚP już kolejny raz wykorzystali bazę dydaktyczną słupskiej Szkoły Policji.  Część ostatnich zajęć prowadzona była w obiektach, które oddano niedawno do użytku, a w których ćwiczący funkcjonariusze znaleźli się po raz pierwszy.
Policjanci doskonalili również swoje umiejętności strzeleckie na jednej z najnowocześniejszych strzelnic w Polsce. Zajęcia, z wykorzystaniem karabinków szturmowych, przeprowadzane były w aspekcie wykorzystania broni podczas interwencji o wysokim stopniu ryzyka.

Ważnym elementem bezpiecznego interweniowania jest prawidłowe zatrzymywanie osób niebezpiecznych. Z reguły działania, prowadzone przez policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji, odbywają się w otoczeniu ludzi postronnych, dlatego funkcjonariusze  kładą duży nacisk na przyswojenie właściwej taktyki rozwiązywania tego rodzaju interwencji. Dobre wyszkolenie to umiejętności zapewnienia bezpieczeństwa dla samych policjantów, ale również osób postronnych, które mogą znaleźć się w miejscu prowadzenia działań.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 • zajęcia doskonalące dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji
 
powrót
drukuj